Contractgegevens:

   

 

 
 
   ( VV1,-- = EUR ..)
  %
 

%

 

%

 

%

 

%

Periode tussen 1e trekking en
inwerking treden exportcontract

 

 maanden

 

 maanden

 
 
 
 

Contante betalingen op basis van
certificaten:

Fabricatierisico meeverzekeren

 
   
Mobilisatieperiode  

maanden

 maanden

 
Werkperiode *  

 maanden

 
Indieningsperiode *  

 maanden

 
Goedkeuringsperiode *  

 maanden

 
 
 

Kredietrisico:

Aflossingsschema

 

Lineair Annuiteiten

Grace-periode

 

Periodiciteit

 

Aantal aflossingen

 
 

 maanden

  %

Contante betalingen ná levering

 

Lokale valuta

 
 

Overige gegevens:

 
  %
  %

Max. contractuele rente per jaar

:  

%

Max. achterstalligheidsrente per jaar

:  

%

 
 
 
 

*Verplicht